پرداخت تسهیلات به ۲۶ هزار و ۶۴۱ طرح روستایی وعشایری
از سوی بانک توسعه تعاون صورت گرفت:

پرداخت تسهیلات به ۲۶ هزار و ۶۴۱ طرح روستایی وعشایری

اخبار پولی مالی- از ابتدای اجرای طرح بزرگ و ملی اشتغال پایدار روستایی وعشایری تا 20 آذر امسال 26 هزار و 641 طرح در مناطق روستایی و عشایری از تسهیلات بانک توسعه تعاون استفاده کرده اند.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز