طرح تحول دیجیتال اقدامی برنامه‌محور و در راستای استراتژی‌های فولاد مبارکه است
رئیس دفتر پروژه تحول دیجیتال شرکت فولاد مبارکه:

طرح تحول دیجیتال اقدامی برنامه‌محور و در راستای استراتژی‌های فولاد مبارکه است

اخبار پولی مالی- رئیس دفتر پروژه تحول دیجیتال شرکت فولاد مبارکه گفت: طرح تحول دیجیتال یک اقدام برنامه محور و در راستای استراژی های سازمان بوده که از سال گذشته شروع شده و هدف آن استفاده از تکنولوژی های نوین و برافکن انقلاب صنعتی چهارم است.
فولاد مبارکه هوشمند، هدف اصلی اجرای طرح تحول دیجیتال
معاون تکنولوژی شرکت فولاد مبارکه؛

فولاد مبارکه هوشمند، هدف اصلی اجرای طرح تحول دیجیتال

اخبار پولی مالی- معاون تکنولوژی شرکت فولاد مبارکه درخصوص دریافت تندیس برنزین سطح ۲ زبدگی دیجیتال و تقدیرنامه مدیریت کار در دوران کرونا اظهار کرد: شرکت فولاد مبارکه به منظور حرکت مداوم در مسیر رشد و بلوغ، همواره خود را در معرض نظام های ارزیابی و ممیزی‌های ملی و بین المللی قرار داده و هیچ گاه موضوع دریافت جایزه اولویت اول این شرکت نیست؛ بلکه هدف اصلی حرکت در چارچوب یک الگوی مدیریتی نظام‌مند و یکپارچه و ایجاد فولاد مبارکه هوشمند است.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بیمه آسیا

بنر بیمه دی 24061400