طرح درمان دندان انفرادی بیمه سرمد  رونمایی شد
با حضور سرپرست بیمه سرمد

طرح درمان دندان انفرادی بیمه سرمد  رونمایی شد

اخبار پولی مالی-شرکت بیمه سرمد در جدیدترین اقدام نوآورانه خود با همکاری تیم فنی و دانش‌بنیان شرکت، از یک طرح نوآورانه در حوزه بیمه‌های دندانپزشکی رونمایی کرد.