افزایش سقف تسهیلات طرح «آینده‌داران» بانک آینده

افزایش سقف تسهیلات طرح «آینده‌داران» بانک آینده

اخبار پولی مالی_ بانک آینده با هدف ارزش‌آفرینی بیش‌تر و به‌منظور حمایت از سبد مصرفی خانوار و تقویت و بهبود قدرت خرید مشتریان، امکان خرید اعتباری از فروشگاه‌های بازار بزرگ ایران (ایران‌مال) را فراهم نموده و نسبت به بازنگری در طرح «آینده‌داران» و افزایش پرداخت تسهیلات در قالب این طرح تا مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (پانصد میلیون‌ریال)، اقدام کرده است.