ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل طبقه‌بندی حسابرسان معتمد

ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل طبقه‌بندی حسابرسان معتمد

اخبار پولی مالی_ رئیس اداره نظارت بر حسابرسان معتمد و گزارشگری مالی سازمان بورس گفت به موجب دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و به منظور تعیین توانایی موسسات حسابرسی معتمد، متناسب با اندازه شرکت‌ها هر ساله طبقه‌بندی موسسات حسابرسی معتمد صورت می‌گیرد.