بهره‌گیری از مزیت معادن بزرگترین مولد ثروت

بهره‌گیری از مزیت معادن بزرگترین مولد ثروت

اخبار پولی مالی-موثقی‌نیا گفت: باید بزرگترین و بهترین راه حل مشکلات و مولد ثروت را بهره‌گیری از مزیت ارزشمند معادن منطقه دانست، گرچه به معادن زغال‌سنگ در بین دیگر معادن کمتر توجه شده است.