تأمین مالی ۱۰۰۰ میلیارد ریالی در بازار سرمایه با ضمانت بانک صنعت ومعدن
از طریق انتشار صكوك مرابحه

تأمین مالی ۱۰۰۰ میلیارد ریالی در بازار سرمایه با ضمانت بانک صنعت ومعدن

اخبار پولی مالی_ عبدالرضا ولی الهی گفت: در راستای برنامه راهبردی بانک صنعت و معدن با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور استفاده از ظرفیت بازار سرمایه در تأمین مالی و استفاده از روش‌های نوین آن، اوراق صکوک مرابحه شرکت تولیدی طب پلاستیک نوین به منظور تامین مواد اولیه به مبلغ 1000 میلیارد ریال با ضمانت این بانک انتشار یافت.

رقم چک سقف‌دار می‌شود
اتصال چک به خودپرداز تا پایان سال

رقم چک سقف‌دار می‌شود

اخبار پولی مالی- رئیس کل بانک مرکزی از آغاز تدریجی اتصال دسته‌چک‌ها به دستگاه‌های خودپرداز در آذرماه و عملیاتی شدن آن تا پایان سال خبر داد.