ضرورت‌ها و پیش‌نیازهای تحقق شعار سال۱۴۰۲

ضرورت‌ها و پیش‌نیازهای تحقق شعار سال۱۴۰۲

اخبار پولی مالی_ معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران با تاکید بر اهمیت انتخاب شعار سال 1402، تحقق آنرا به انجام ضرورت ها و پیش‌نیازهایی نظیر کوچک شدن سبد دولت از اقتصاد، رفع ناترازی های اقتصاد و مهار نقدینگی منوط دانسته و معتقد است: یک روش موثر برای مهار تورم و رشد تولید، حرکت دولت ها به سوی یک دولت کوچک و یک بخش خصوصی مولد و بزرگ و اجرای اصل 44 قانون اساسی به معنای واقعی خودش است.