اثر مثبت آئین نامه جدید ۱۰۱ بر محاسبات توانگری مالی شرکت‌های بیمه
معاون مالی اداری شرکت بیمه سامان اعلام کرد:

اثر مثبت آئین نامه جدید ۱۰۱ بر محاسبات توانگری مالی شرکت‌های بیمه

اخبار پولی مالی - مفاد آئین نامه شماره 101 شورای عالی بیمه که شرکت های بیمه را موظف می کند به طور یکنواخت نسبت به محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک الوصول اقدام کنند، در محاسبات توانگری مالی شرکت‌های بیمه تأثیر بسزایی خواهد داشت.

بانک کار آفرین ۱۴ تومان سود تقسیم کرد
با موافقت سهامداران:

بانک کار آفرین ۱۴ تومان سود تقسیم کرد

اخبار پولی مالی- مجمع عمومی عادی فوق العاده صاحبان سهام بانک کارآفرین،با دستور جلسه تعیین سود هر سهم و پاداش هیات مدیره با حضور ۷۵ درصد از سهامدارن برگزار شد.

ورود بیمه آسماری به بازارهای تازه سرمایه گذاری
معــاون مالــی و اداری بیمه آسماری عنوان کرد:

ورود بیمه آسماری به بازارهای تازه سرمایه گذاری

اخبار پولی مالی- مدیریت ریسک، شناســائی پرتفوهای با ریسک مناســب و ســپرده گذاری منابع مالی در بازارهای ســرمایه گذاری با نرخ قطعی، از عوامل مؤثر بر رشد درآمد ناشی از سرمایه گذاری و افزایش سود عملیاتی شرکت بیمه آسماری بوده است.