صورت‌های مالی ایران مال مردود شد
با اعلام حسابرس معتمد بانک مرکزی:

صورت‌های مالی ایران مال مردود شد

اخبار پولی مالی- با مردود اعلام شدن گزارش‌های مالی ایران مال از سوی حسابرس معتمد بانک مرکزی، بدون تردید توجیه اقتصادی این پروژه زیر سوال رفته و مسئولان بانک باید پاسخگوی ساخت این مگاپروژه باشند.