بانک صادرات و گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس سه تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند
سهم ۹ هزار میلیاردی بانک صادرات از تامین مالی صنعت پتروشیمی

بانک صادرات و گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس سه تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند

اخبار پولی مالی- سه تفاهم‌نامه همکاری جدید بین بانک صادرات ایران و گروه صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس توسط حجت‌اله صیدی و علی عسکری، مدیران عامل این دو مجموعه امضا شد.