صنعت و مشاغل خرد محور تسهیلات حمایتی بانک ملی
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران اعلام کرد:

صنعت و مشاغل خرد محور تسهیلات حمایتی بانک ملی

اخبار پولی مالی- بانک ملی ایران در 10 ماهه  امسال ۱۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی کشور  پرداخت  کرده است که ۳۵ درصد این تسهیلات در حوزه صنعت و ۲۰ درصد در حوزه خرد و حمایت از اقشار محروم بوده است.