برگزاری نمایشگاه کیش اینوکس ۲۰۲۱
با حضور بیش از ۲۰۰ شرکت داخلی بر پا می شود:

برگزاری نمایشگاه کیش اینوکس ۲۰۲۱

اخبار پولی مالی- سیزدهمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور و هشتمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی با حضور بیش از ۲۰۰ شرکت داخلی در کیش برگزار می شود.