فولاد هرمزگان به دنبال نقش‌آفرینی در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی

فولاد هرمزگان به دنبال نقش‌آفرینی در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی

اخبار پولی مالی-نقش آفرینی فولاد هرمزگان در حوزه مسئولیت های اجتماعی می تواند نقش مهمی در کاهش آسیب های این حوزه ایفا کرده و با ارتقای سطح فرهنگی و اجتماعی منطقه، مسیر توسعه و رونق اقتصادی را با سرعت بیشتری طی کند.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بیمه آسیا

بنر بیمه دی 24061400