بانک‌ کشاورزی از صنعت شیلات و آبزی‌پروری حمایت می‌کند
مدیرعامل بانک‌ عنوان کرد:

بانک‌ کشاورزی از صنعت شیلات و آبزی‌پروری حمایت می‌کند

اخبار پولی مالی_ مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به نقش صنعت شیلات در امنیت غذایی کشور و سبد مطلوب غذایی خانوارها گفت که این بانک با پرداخت تسهیلات از صنعت شیلات و رونق اقتصاد آبزیان حمایت می کند.