نرخ شکنی، صنعت بیمه را آسیب‌پذیر می‌کند
مدیرعامل بیمه آسیا:

نرخ شکنی، صنعت بیمه را آسیب‌پذیر می‌کند

اخبار پولی مالی_ مدیرعامل بیمه آسیا در نشست مدیران حراست شرکت های بیمه به موضوع جلوگیری از نرخ شکنی در صنعت بیمه، نظارت دقیق بر فعالیت های بیمه گری در حوزه بیمه های درمان و شخص ثالث وهمچنین نحوه هزینه کرد عوارض دریافتی دستگاه ها از صنعت بیمه پرداخت.

شفاف سازی هزینه کرد دستگاه ها از عوارض دریافتی صنعت بیمه

شفاف سازی هزینه کرد دستگاه ها از عوارض دریافتی صنعت بیمه

اخبار پولی مالی_ رئیس هیات رئیسه سندیکای بیمه گران در نشست مشترک اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با مدیران ارشد صنعت بیمه، خواستار شفاف سازی هزینه کرد دستگاه ها از عوارض دریافتی صنعت بیمه شد و گفت نماینده بیمه در مراجع قضایی رسیدگی کننده به کلیه دعاوی با موضوع خسارت های بیمه ای حضور داشته باشد.