حمایت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از آسیب دیدگان حادثه در کردستان
در پى وقوع حادثه واژگونى مینی بوس در جاده کامیاران اعلام شد:

حمایت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از آسیب دیدگان حادثه در کردستان

اخبار پولی مالی- اخبار پولی مالی- صندوق تامین خسارتهاى بدنى کشور،آمادگى کامل خود را جهت رسیدگى و پرداخت خسارت به خانواده هاى جانباختگان و مصدومین واژگونى مینی بوس در کردستان اعلام کرد.
بیمه “ما”  ۹.۳۳۰ میلیارد ریال حق بیمه تولید کرد
در پنج ماهه منتهی به مرداد ماه سال جاری:

بیمه “ما” ۹.۳۳۰ میلیارد ریال حق بیمه تولید کرد

اخبار پولی مالی- حق بیمه تولیدی بیمه "ما" در پنج ماهه منتهی به مرداد ماه سال جاری با 95 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به حدود 933 میلیارد تومان رسیده است.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بیمه آسیا

بنر بیمه دی 24061400