راه اندازی «تابلو سبز» مبادلات برق تجدیدپذیر در بورس انرژی
سخنگوی صنعت برق خبر داد:

راه اندازی «تابلو سبز» مبادلات برق تجدیدپذیر در بورس انرژی

اخبار پولی مالی_ سخنگوی صنعت برق از افزایش ۷۷۸۷ مگاوات ظرفیت جدید به تولید برق کشور تا اوج بار مصرف سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: راه اندازی «تابلو سبز» مبادلات برق تجدیدپذیر در بورس انرژی در دست پیگیری است.