ورود نخستین خودروها به کشور به‌ زودی
وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد:

ورود نخستین خودروها به کشور به‌ زودی

اخبار پولی مالی_ وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: وزارت صمت به عنوان دولت وظیفه خود را در موضوع واردات خودرو انجام داده است و اگر مشکلی فراروی واردکنندگان باشد به رفع آنها می‌پردازد.