افزایش فعالیتهای صندوق کارآفرینی امید در مناطق محروم و روستایی با کمک بانک شهر

افزایش فعالیتهای صندوق کارآفرینی امید در مناطق محروم و روستایی با کمک بانک شهر

اخبار پولی مالی_ مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با تاکید بر اینکه خدمات این صندوق قطعا با حمایت بانک شهر آسان تر به دست همگان خواهد رسید، گفت: افزایش فعالیت های صندوق کارآفرینی امید در مناطق محروم و روستایی را با حمایت این بانک به صورت ویژه دنبال خواهیم کرد.