اعطای ۷ هزارمیلیارد ریال تسهیلات به ۲۸ صندوق پژوهش و نوآوری توسط بانک ملی

اعطای ۷ هزارمیلیارد ریال تسهیلات به ۲۸ صندوق پژوهش و نوآوری توسط بانک ملی

اخبار پولی مالی_ سرپرست بانک ملی ایران در«آیین انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات تبصره 16 قانون بودجه بین بانک ملی ایران و صندوق های غیر دولتی پژوهش و فناوری» بر عزم این بانک برای حمایت همه جانبه از شرکت های دانش بنیان تاکید کرد.