بیمه ملت میزبان نشست «نوآوری باز در صنعت بیمه»
با حضور معاون صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری برگزار شد؛

بیمه ملت میزبان نشست «نوآوری باز در صنعت بیمه»

اخبار پولی مالی_ نشست «نوآوری باز در صنعت بیمه» با حضور معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری برای معاونان و مدیران بیمه ملت به میزبانی این شرکت برگزار شد.