پنجمین جلسه شورای اقامه نماز، امر به معروف و نهی از منکر و ستاد عفاف و حجاب بنیاد شهید برگزار شد
به میزبانی صندوق قرض الحسنه شاهد؛

پنجمین جلسه شورای اقامه نماز، امر به معروف و نهی از منکر و ستاد عفاف و حجاب بنیاد شهید برگزار شد

اخبار پولی مالی_ پنجمین جلسه شورای اقامه نماز، امر به معروف و نهی از منکر و ستاد عفاف و حجاب بنیاد شهید و امور ایثارگران با حضور اعضا و به میزبانی صندوق قرض الحسنه شاهد برگزار شد.

پنجمین جلسه هماهنگی مدیران سازمان‌های تابعه بنیاد شهید برگزار شد

پنجمین جلسه هماهنگی مدیران سازمان‌های تابعه بنیاد شهید برگزار شد

اخبار پولی مالی_ پنجمین جلسه هم اندیشی و هماهنگی بین مدیران سازمان های اقتصادی وابسته و تابعه بنیاد شهید و امور ایثارگران با حضور معاون توسعه منابع، مدیرکل حوزه ریاست، مدیرکل حسابرسی و امور مجامع و مدیران عامل به میزبانی صندوق قرض الحسنه شاهد برگزار شد.