اکسیژن به فرابورس آمد
پذیره‌نویسی هفتادوهفتمین صندوق فرابورسی

اکسیژن به فرابورس آمد

اخبار پولی مالی_ مدیریت نهادهای مالی فرابورس ایران طی اطلاعیه‌ای از آغاز پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اکسیژن با نماد «اکسیژن» از امروز خبر داد که به مدت 5 روز کاری ادامه خواهد داشت.