کاهش ریسک فیکس‌اینکام‌ها با کاهش حد نصاب خرید سهام
مدیر صندوق درآمد ثابت افران عنوان کرد:

کاهش ریسک فیکس‌اینکام‌ها با کاهش حد نصاب خرید سهام

اخبار پولی مالی_ مدیر صندوق درآمد ثابت افران گفت کاهش حد نصاب خرید سهام توسط صندوق‌های درآمد ثابت اتفاق بدی نیست چرا که به صندوق‌ها کمک می‌کند حساب سهام خود را کنترل کنند. وقتی این صندوق‌ها سهام کمتری خریداری کرده باشند، در شرایط بحرانی نیز زیان کمتری متحمل می‌شوند. به این ترتیب چنین محدودیتی، می‌تواند جلوی زیان صندوق‌ها را بگیرد.