بازارگردان دارا و پالایش یکم مشخص شد
رئیس اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس؛

بازارگردان دارا و پالایش یکم مشخص شد

اخبار پولی مالی_ رئیس اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس گفت: با تصویب مجمع صندوق‌های دارا و پالایش یکم، اساسنامه جدید آن‌ها مصوب شد؛ امیدنامه این صندوق‌ها نیز تغییر کرد و به واسطه تغییرات به وجود آمده، رکن بازارگردان نیز تعیین شد.