«ارغوان» به دنبال خلق آینده متفاوت
در نشست پذیره‌نویسی شانزدهمین صندوق جسورانه فرابورسی مطرح شد

«ارغوان» به دنبال خلق آینده متفاوت

اخبار پولی مالی_ نظیفی عضو هیات مدیره هلدینگ سرمایه‌گذاری مهرگان در مراسمی که به منظور پذیره‌نویسی صندوق جسورانه ارغوان در فرابورس ایران برگزار شد با تاکید بر نقش بازار سرمایه به عنوان تصمیم‌گیرنده اقتصادی در اقتصادهای پیشرفته، عنوان کرد که صندوق جسورانه ارغوان در راستای توسعه سرمایه‌گذاری‌های جایگزین معرفی می‌شود.