صندوق توسعه ملی را باید به صندوق ثروت ملی تبدیل کنیم
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی:

صندوق توسعه ملی را باید به صندوق ثروت ملی تبدیل کنیم

اخبار پولی مالی_ رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، با تاکید بر تبدیل صندوق توسعه ملی به صندوق ثروت ملی، گفت که امیدوارم این مفهوم برای کسانی که برنامه هفتم توسعه را انشاء می کنند به درستی تببین شود چرا که طبق اساسنامه‌ی فعلی ممکن است به اهداف نرسیم و هوشمندی لازم را نداشته باشیم، بنابراین مجبوریم برای تبدیل صندوق توسعه ملی به صندوق ثروت ملی، برخی اصلاحات قانونی را انجام دهیم.