صندوق توسعه ملی، در قامت یک صندوق ثروت‌آفرین
علیرضا کنگرلو:

صندوق توسعه ملی، در قامت یک صندوق ثروت‌آفرین

اخبار پولی مالی_ علیرضا کنگرلو مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی صندوق توسعه ملی، به مناسبت دوازدهمین سالگرد تأسیس صندوق توسعه ملی، در یادداشتی به تاریخچه تأسیس این صندوق اشاره و این صندوق ثروت ساز را تشریح کرد.