صندوق توسعه ملی، نه «قلک» است نه «خالی»
جوابیه روابط عمومی صندوق توسعه ملی به گزارش قلک خالی؛

صندوق توسعه ملی، نه «قلک» است نه «خالی»

اخبار پولی مالی_ صندوق توسعه ملی نه «قلک» دولت‌هاست که در مواقع نیاز از آن کمک بلاعوض بگیرند و نه «خالی» است؛ صندوق توسعه ملی نهادی توسعه‌ای برای ساخت فردای فرزندان ایران است که بخش قابل توجهی از منابع آن در قالب تسهیلات در اختیار دولت‌ها قرار گرفته و در تلاش برای بازگشت و به حرکت درآوردن دوباره‌ی این منابع است.