آمادگی کامل صندوق توسعه ملی برای تامین مالی اجرای پروژه های نیروگاهی
معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی اعلام کرد:

آمادگی کامل صندوق توسعه ملی برای تامین مالی اجرای پروژه های نیروگاهی

اخبار پولی مالی_ صنایع بزرگ کشور که جهت تامین انرژی برق خود نیاز به نیروگاه جدید دارند درصورت نیاز به منابع مالی برای اجرا و ساخت؛ در اولویت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی قرار دارند.

پیشنهادات صندوق توسعه ملی در برنامه هفتم توسعه
معاون حقوقی و مجلس صندوق توسعه ملی تشریح کرد:

پیشنهادات صندوق توسعه ملی در برنامه هفتم توسعه

اخبار پولی مالی_ پیشنهادات صندوق توسعه ملی برای برنامه هفتم با هدف تحقق اهداف کلان صندوق توسعه ملی و رفع مشکلات موجود، توسط معاون حقوقی و مجلس صندوق توسعه ملی تشریح شد.