تکلیف وصول طلب ۱۰۰ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی از دولت روشن شد

تکلیف وصول طلب ۱۰۰ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی از دولت روشن شد

اخبار پولی مالی_ مجلس‌یازدهمی‌ها در ادامه بررسی جزئیات گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، هفته گذشته به دولت اجازه دادند به منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید یا مشترک اقدام کند.