واریز بدهی ۱۰۰ میلیاردی دولت به صندوق توسعه ملی

واریز بدهی ۱۰۰ میلیاردی دولت به صندوق توسعه ملی

اخبار پولی مالی_ بدهی دولت و شرکت نفت به صندوق توسعه ملی به ۱۰۰میلیارد دلار می‌رسد، قرار است این بدهی پرداخت، همه درآمدهای نفت به صندوق توسعه ملی واریز و هر سال منابعی از این صندوق به میزان بودجه جاری دولت، در اختیار دولت قرار داده شود.