پای صندوق توسعه ملی به خرید کشتی و نفتکش باز شد
یک اتفاق مهم در توسعه حمل‌ونقل دریایی؛

پای صندوق توسعه ملی به خرید کشتی و نفتکش باز شد

اخبار پولی مالی_ صندوق توسعه ملی تصمیم گرفته است با مدل‌های مختلف نسبت به تامین مالی برای تهیه یا تامین کشتی با هدف بهبود وضعیت تجارت کشور اقدام کند.