سرمایه‌گذاری ۱.۱ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در سواحل مَکُّران
در پیش نشست "چهارمین همایش ملی توسعه سواحل مکران" عنوان شد:

سرمایه‌گذاری ۱.۱ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در سواحل مَکُّران

اخبار پولی مالی_ رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، با اشاره به سرمایه‌گذاری 1.1 میلیارد دلاری صندوق در سواحل مکران گفت: در صورت ایجاد نظام یکپارچه و تحقق فاکتورهای اقتصاد دریا محور و دیپلماسی اقتصادی، شاهد توسعه‌ی سواحل مکران خواهیم بود.