استقرار صندوق توسعه فناوری های نوین در منطقه ویژه اقتصادی پیام

استقرار صندوق توسعه فناوری های نوین در منطقه ویژه اقتصادی پیام

اخبار پولی مالی_ معاون منطقه ویژه اقتصادی پیام با اشاره به استقرار صندوق توسعه فناوری های نوین در این منطقه گفت: یکی از اهداف استقرار این صندوق در منطقه، حمایت از شرکت‌های مستقر به ویژه شرکت‌های دانش بنیان بوده که بر همین اساس انتظار می رود شرکت ها از چنین ظرفیتی بهره گیرند.