جلسه مشترک مدیران عامل پست بانک و صندوق توسعه فناوری‌های نوین برگزار شد
با هدف بررسی گسترش ارائه خدمات بانک در حوزه فناوری

جلسه مشترک مدیران عامل پست بانک و صندوق توسعه فناوری‌های نوین برگزار شد

اخبار پولی مالی_ سرعت ارائه خدمات نوین در کوتاه ترین زمان ممکن از مهمترین رویکردها و ماموریت ویژه پست بانک است تا فعالان حوزه فناوری با دغدغه کمتری کار خود را دنبال کنند.