صندوق‌های حمایتی تا عادی شدن شرایط، از بازار حمایت می‌کنند
مدیرعامل صندوق توسعه بازار سرمایه:

صندوق‌های حمایتی تا عادی شدن شرایط، از بازار حمایت می‌کنند

اخبار پولی مالی_ قادر معصومی خانقاه گفت: صندوق‌های حمایتی بازار سرمایه و صندوق‌های بازارگردانی، متناسب با وضعیت نقدینگی‌ هر صندوق، امروز (یکشنبه) در بازار سهام فعال بوده‌اند و اگر شرایط بازار ایجاب کند تا زمانی که بازار به شرایط عادی بازگردد، در بازار حضور فعالی خواهند داشت تا فعالان بازار سرمایه نگرانی بابت وضعیت بازار نداشته باشند.

انتشار اوراق اختیار خرید و اختیار فروش روی ۲۰ نماد
مدیر صندوق توسعه بازار سرمایه خبر داد:

انتشار اوراق اختیار خرید و اختیار فروش روی ۲۰ نماد

اخبار پولی مالی_ مدیر صندوق توسعه بازار سرمایه گفت که طبق مصوبه هیئت مدیره صندوق توسعه بازار سرمایه، قرار است روی ۲۰ نماد، اوراق اختیار خرید و اختیار فروش منتشر کرده و فعال باشیم.

صندوق توسعه بازار سرمایه، خریدهای حمایتی خود را افزایش می‌دهد
معصومی خانقاه:

صندوق توسعه بازار سرمایه، خریدهای حمایتی خود را افزایش می‌دهد

اخبار پولی مالی_ مدیر صندوق توسعه بازار سرمایه با اشاره به آمار خرید حدود یک هزار و ۲۶۰ میلیارد تومانی سهام خرد از هفته گذشته تاکنون، گفت: این صندوق از نمادهایی را که طبق آیین‌نامه داخلی باید از آنها حمایت کند، حمایت کرده و اگر سهامی جدیدی نیازمند حمایت باشد، مورد توجه این صندوق قرار خواهد گرفت.