تزریق ۵۰۰میلیارد به صندوق تثبیت، ۵ همت پول حقیقی به بورس می‌آورد
مدیرعامل سرمایه‌گذاری اهتمام ایرانیان:

تزریق ۵۰۰میلیارد به صندوق تثبیت، ۵ همت پول حقیقی به بورس می‌آورد

اخبار پولی مالی_ واریز ۵۰۰ میلیارد تومان به حساب صندوق تثبیت، می‌تواند ۵ هزار میلیارد تومان از پول حقیقی‌ها را به سبب افزایش اعتماد به بازار، به سمت بورس بیاورد. بازار سرمایه نه تنها حباب ندارد بلکه بسیار ارزنده است و حتی به لحاظ قیمتی از سایر موازی نیز عقب مانده است. ۳ مصوبه اخیر سازمان بسیار در زمان مناسبی ابلاغ شد.