تاکید وزارت کشور بر اعمال هوشمند جریمه وسایل نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث
در نامه معاون وزیر کشور به رئیس پلیس راهور فراجا مطرح شد

تاکید وزارت کشور بر اعمال هوشمند جریمه وسایل نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث

اخبار پولی مالی-معاون عمران، توسعه شهری و روستایی وزیر کشور در نامه ای به رئیس پلیس راهور فراجا، خواستار اعمال هوشمند جریمه وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث و تخصیص کد تخلف در فهرست جرایم رانندگی شد.

تکمیل پوشش های بیمه ای ضروری است
قابل توجه بیمه گذاران از ابتدای سال تا 8 فروردین ک

تکمیل پوشش های بیمه ای ضروری است

اخبار پولی مالی- بیمه گذارانی که شروع بیمه نامه آنها از اول فروردین تا هشتم فروردین 1401 بوده و بیمه نامه با تعهدات سال گذشته صادر شده است، از آنجا که مطابق قانون بیمه شخص ثالث تعهدات بدنی بر بیمه شخص ثالث باید به میزان دیه ماه های حرام باشد، بیمه گذاران باید نسبت به افزایش تعهدات بدنی بیمه نامه های خود به میزان مقرر در قانون مذکور اقدام کنند.