بخشودگی جرائم وسایل نقلیه موتوری فاقد بیمه تا هجدهم شهریور ادامه دارد

بخشودگی جرائم وسایل نقلیه موتوری فاقد بیمه تا هجدهم شهریور ادامه دارد

اخبار پولی مالی_ به منظور حمایت از اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه ودر راستای ترویج فرهنگ بیمه ای ، بخشودگی ۱۰۰ درصد مبلغ جرایم وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث از دوم شهریور ماه مقارن با هفته دولت آغاز شده است.