تشکیل صندوق بیمه ضمانت محصولات فناور و نوآور
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری خبر داد:

تشکیل صندوق بیمه ضمانت محصولات فناور و نوآور

اخبار پولی مالی_ در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای فناوری صنعت بیمه، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری از تشکیل صندوق بیمه ضمانت محصولات فناور و نوآور به منظور حمایت از محصولات دانش بنیان خبر داد.