دو صنعت در اولویت تاسیس صندوق «بخشی»
سرپرست مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورس خبر داد؛

دو صنعت در اولویت تاسیس صندوق «بخشی»

اخبار پولی مالی_ صندوق‌های بخشی در دو نوع قابل معامله و صدور و ابطالی، قابل تاسیس بوده و در حال حاضر امکان تاسیس صندوق در صنعت فلزات اساسی و محصولات شیمیایی مهیا شده است.