واریز حقوق فروردین بازنشستگان
صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد؛

واریز حقوق فروردین بازنشستگان

اخبارپولی مالی_ صندوق بازنشستگی کشوری در اطلاعیه ای اعلام کرد: حقوق فروردین ماه بازنشستگان کشوری با احتساب افزایش ۲۰ درصدی مصوب دولت به حساب کلیه بازنشستگان و وظیفه بگیران تحت پوشش این صندوق واریز شد.