رالی صندوق‌های طلا و زعفران در بازار آتی بورس کالا

رالی صندوق‌های طلا و زعفران در بازار آتی بورس کالا

اخبار پولی مالی_ بررسی معاملات هفتگی بازار قراردادهای آتی بورس کالای ایران نشان می دهد که نزدیک به ۶۳ هزار قرارداد به ارزش حدود ۵۱۴ میلیارد تومان در هفته منتهی به ۲۶ اسفندماه منعقد شد که به لحاظ حجم ۲۱ درصد نسبت به هفته ماقبل افزایش داشته است.