مازاد سهام صندوق‌های درآمد ثابت، تنها ۱۰ هزار میلیارد تومان است
رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس:

مازاد سهام صندوق‌های درآمد ثابت، تنها ۱۰ هزار میلیارد تومان است

اخبار پولی مالی_ رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس با بیان اینکه ارزش کل دارایی‌های صندوق‌هایی سرمایه‌گذاری درآمد ثابت حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است، گفت که حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان سهام مازادی است که صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت ملزم هستند آن‌ها را به فروش برسانند.

سازوکار صندوق‌های تضمین اصل مبلغ سرمایه
رئیس اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس تشریح کرد؛

سازوکار صندوق‌های تضمین اصل مبلغ سرمایه

اخبار پولی مالی_ رئیس اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار توضیحاتی درباره سازوکار صندوق‌های تضمین اصل سرمایه ارائه کرد.