موافقت سازمان بورس با راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری “بخشی”
تنوع‌بخشی به صندوق‌های سرمایه‌گذاری در دوران جدید بورس ادامه دارد؛

موافقت سازمان بورس با راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری “بخشی”

اخبار پولی مالی_ طبق ابلاغیه ۲ آذر ۱۴۰۱ مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس، نمونه اساسنامه و امیدنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری "بخشی" تصویب شد.