ایدرو در دوره جدید بر توسعه صنایع پیشرفته متمرکز می‌شود
معاون وزیر و رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران :

ایدرو در دوره جدید بر توسعه صنایع پیشرفته متمرکز می‌شود

اخبار پولی مالی-معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور (ایدرو) در دوره جدید بر توسعه صنایع پیشرفته متمرکز خواهد بود و آن را مهمترین مسوولیت خود می‌داند.