افزایش سرمایه ” فارس ” تصویب شد
با موافقت مجمع عمومی فوق العاده:

افزایش سرمایه ” فارس ” تصویب شد

اخبار پولی مالی- با موافقت مجمع عمومی فوق العاده فارس‌، سرمایه این شرکت به ۴۸ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان افزایش یافت.