ایزوایکو می تواند به بزرگترین پارک صنایع و علوم و فن آوری امور دریایی تبدیل شود
دبیر شورای عالی صنایع دریایی کشور:

ایزوایکو می تواند به بزرگترین پارک صنایع و علوم و فن آوری امور دریایی تبدیل شود

اخبار پولی مالی-دبیر شورای عالی صنایع دریایی کشور با اشاره به سیاست‌های کلی ابلاغی اقتصاد دریامحور گفت: مجتمع کشتی ‌سازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو) می تواند نقطه عطفی در ایجاد اقتصاد دریا محور کشور باشد.