تأمین مالی صنایع نفت وگاز و ایجاد پارک‌های پتروشیمیایی، گام مهمی در رونق و شکوفایی اقتصاد کشور
مدیرعامل بانک صنعت و معدن:

تأمین مالی صنایع نفت وگاز و ایجاد پارک‌های پتروشیمیایی، گام مهمی در رونق و شکوفایی اقتصاد کشور

اخبار پولی مالی_ تأمین مالی صنایع نفت و گاز در راستای تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد پارک های پتروشیمیایی از وابستگی کشور به مواد اولیه و محصولات وارداتی می کاهد و گام مهمی در رونق و شکوفایی بخش های مختلف صنایع و رونق و ثبات اقتصادی کشور است.